top of page

Grupo profesional

Público·28 miembros

Gawing NIGHT CLUB Ang BG HOUSE - SOBRANG WILD!Examples: 1) Mag-inom tayo sa bahay mamayang gabi. (Let's have a drinking spree tonight.)2) May inuman sa bahay namin mamayang gabi. (There's a drinking spree at our house tonight.)
Gawing NIGHT CLUB ang BG HOUSE - SOBRANG WILD!Kaya, muli narito ulit ang Union of Concerned Students LSPU upang ipanawagan sa LSPU adminstration na ayusin, irebisa at gawing mas makaestudyante at makaguruan ang kanilang mga ordinansa. Huwag maging sunod-sunuran sa CHED! Dahil kitang kitang naman ang sobrang kapabayaan ng ahensyang dapat sanay unang tumutulong sa mga mag-aaral. 041b061a72


  • Acerca de

    ¡Bienvenido al grupo! Podrás conectarte con otros miembros, ...

    Página del grupo: Groups_SingleGroup
    bottom of page